truhlářství Antonín Volhejn

Schodiště

Dřevo a ostatní materiály nabízejí velké možnosti výroby schodů. Naše výrobky můžete zhlédnout v odkaze reference.

V této části se budeme věnovat schodům podle typu schodů, materiálu, a provedení.
Schody se dělí do několika skupin : přímá, s podestou, točená, točitá, samonosná, sedlová, zavěšená, mlynářská atd.

schody přímé

Tyto schody jsou považovány za nejjednodušší. Ale i na těchto schodech záleží ,aby byly pohodlné a bezpečné. Vždy je důležitý prostor do kterého se vyrábějí, mám na mysli rozměr: délka prostoru, šířka prostoru a výška podlah. Příklad: délka 4150 x šířka 950 x výška 2800. Tyto rozměry jsou stavební a musí se před vlastním výpočtem zkontrolovat. U délky a hlavně šířky schodů se musí již od začátku počítat s montážními vůlemi, aby jsme byli schopni je nainstalovat. V našem případě rozměry upravíme takto 4150 x 930 x 2800mm S výškou nepohybujeme u žádného typu schodů.

Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn

Pohodlné používání schodu při chůzi do schodů není potřebné před dymenzování některých rozměrů schodů. Při chůzi do schodů vždy našlapujeme na 1\3 chodidla a zvládneme vyjít i příkré schody. U sestupu naopak platí, že musíme chodidlem došlápnout na 3\4 chodidla a to pravidelně stejnou délkou kroku. Pro přijemnou chůzi hlavně ze schodů je důkaz, kdy se nepotřebujeme držet zábradlí. Také je důležitý rozměr nad hlavou, kde by měl být prostor abychom pohodlně vzpažili rukou vpřed a nedotýkali se ruzných zdí nebo překladů. Výška stupně schodu je také důležitá. Neměli bychom cupitat po nízkých schodech a naopak nepřiměřeně zvedat nohy. Jistě to zná každy z horských procházek, kde s tím má problém většina netrénované populace :-)

Schody po kterých je příjemné chození se jistě do většiny norem vejdou, bez nutnosti studování těchto norem, které se často mění. Jiné je to u zábradlí, ale o tom později. Vlastní výpočet schodů je tedy: vlastní výšku vydělime předpokládaným počtem schodů, můžeme zopakovat výpočet a měnit počet schodů (šlápnutí). Tím zjistíme optimální výšku jednoho schodu (šlápnutí).

Příklad: 2800mm / 16 = 175mm výška jednoho šlápnutí

Dále pak délku schodů, kde známe délku prostoru mínus 100mm délky posledního schodu, děleno 15 schody (šlápnutím). Poslední horní schod by měl být v úrovni podlahy, stačí jen úzký cca 100mm. Tento schod vytváří celistvost schodů. V některých případech se musí od tohoto schodu upustit, třeba z důvodu omezené délky prostoru, kde se musí šetřit s každým milimetrem. Také někdy odpadá nepříjemná práce stavařům s tímto schodem. Ještě musíme tento schod odečíst od ostatních schodů, kde nám jich již zbývá jen 15.

Příklad: (4150mm - 100mm) /15 = 270mm délka jednoho schodu

Pokud nám vychází výška 175mmm a délka schodu 270mm je to ideální, může nastat situace kdy tyto rozměry jsou s desetinnými hodnotami. Pro výpočet je vhodné počítat s dvěma desetinnými místy.

Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn

Tyto výpočty jsou zkladní a lze je podle zkušeností upravovat. Dále se budeme věnovat schodům s podlážkou.


schody s podlážkou

Schody s podlážkou jsou nejznámější a nejrozšířenější. Schodiště je rozděleno na dvě schodiště s mezipatrem kde se směr schodů otáčí například o 90, nebo 180 stupňů a pokračuje dále. Úhel může byt i jiný. U těchto schodů se změní půdorys schodiště, je kratší délka ( prostorově jsou praktičtější). Základní výpočty jsou stejné jak u přímích schodů, jen musíme počitat s rozměrem vlastní podlážky. Můžeme například vyrobit spodní schody s menším počtem schodů a širší, horní naopak s větším počtem schodů a uzčí. Z dolního pohledu se schodiště zvírazní. Také pro větší úsporu prostoru (délky), je možné ještě rozpůlit podlážku. Ušetříme jeden stupeň, často se to však nepoužívá.

Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn


schody zatočené

Tyto schody jsou zajimavé. U těchto schodů se délka zkrátí ještě více. Místo podlážky jsou točité schody, ostatní schody jsou téměř přímé. Tím se více využívá půdorysný prostor, výška celkových schodů se nemění. Musíme dbát na délku stupně (šlápnutí), tam kde se schody otáčejí, je schod uzčí. O rozdíl musíme posunout osu chůze na protější stranu, abychom dodrželi délku šlápnutí. Zároveň by měl byt dodržen úhel nášlapů.

Můžeme si již něco napsat o materiálech, v dnešní době se schody dají vyrábět v celku z čehokoli, nejen ze dřeva. Stupně schodů se mohou přímo kotvit do zdí nebo skla. Vlastní schody mohou být vyrobeny z umělého kamene, bočnice ze dřeva, nerezu, atd. U skleněných schodů (nášlapů) musíme dbát na uživatelé kteří po nich budou chodit. Pokud jsou skleněné schody vyrobeny do rodinného domu, obyvatelé si zvyknou na pohled který není každému příjemný skrz schody. Ve veřejných prostorech by neměli být instalovány skleněné stupně.

Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn

schody točené

Tato část je rozpracovaná

schody mlynářské

Schody mlynářské se používají v případech velmi krátkého prostoru. Z názvu již vyplívá původní určení těchto schodů z mlýna. Ve stísněných prostorech, kde bylo potřeba využít veškerý prostor. Tyto schody jsou úzké a příkré. Záměrně je každý schod zmenšen o prostor pro kolena a to střídavě. Musíme odebrat část schodu, aby vznikl prostor pro zvedání kolen. Na těchto schodech nastupujeme i sestupujeme stejnou nohou.

Níže na obrázku je vidět základní geometrii. Není ještě navrženo přetažení. Také nejsou navrženy bočnice nebo boční uchycení do zdí. U těchto schodů platí také prostorové pravidlo s vzpažením rukou vpřed, pro prostor nad hlavou.

Nejčastější chyby při výrobě schodů je rozdíl mezi výškou šlápnutí. Zákeřný je hlavně poslední horní schod, na kterém vždy zakopneme i ve vlastním domě. Ale jakýkoliv rozdíl ve výšce i délce nám způsobí stejný problém

Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn Schodiště - Truhlářství Antonín Volhejn

Tato stránka je rozpracovaná, bude se doplňovat.© 2008 Antonín Volhejn - Všechna práva vyhrazena